Ārsti

Dr. Kristīne Kalniņa

Dermatologs
  • Absolvējusi Rīgas Stradiņa Universitātes Medicīnas fakultāti un Latvijas Universitātes Dermatoveneroloģijas rezidentūras studijas.
  • Latvijas Dermatovenerologu asociācijas valdes locekle, Latvijas Estētiskās Medicīnas asociācijas un European Academy of Dermatology and venereology biedre.
  • Stažējusies Roskildes slimnīcas Dermatoloģijas nodaļā un Kopenhāgenas universitātes Veselības zinātņu fakulātē.
  • Zināšanas un praksi regulāri papildina kursos un kongresos Latvijā un citās pasaules valstīs.