FOTOFINDER ATBM MASTER

Mākslīgais intelekts dermatologa praksē – inovatīvais Fotofinder ATBM master nodrošina pasaules līmeņa diagnostikas iespējas, ļaujot saskatīt vissmalkākās izmaiņas, kuras nav iespējams novērot ar neapbruņotu aci.

Ar FotoFinder ATBM dermatoskopijas iekārtu iespējams:

  • veikt pilnu ķermeņa kartēšanu, uzņemot attēlus augstā izšķirtspējā un saglabāt pacienta datus
    atkārtotām vizītēm.
  • Papildus katru veidojumu skatīt līdz pat 140x palielinājumā polarizētā un nepolarizētā gaismā
    precīzai veidojuma struktūru vizualizēšanai.
  • Atkārtotu vizīšu laikā , ar mākslīgā intelektā palīdzību precīzi identificēt jaunus veidojumus,
    savukārt, esošajos – laicīgi konstatēt izmaiņas dinamikā.

Pilna ķermeņa kartēšanas procedūra īpaši iesakāma katram uz kura ķermeņa ir 10 un vairāk ir dzimtas vai iegūtas dzimumzīmes un citi ādas veidojumi, kā arī pacientiem, kuriem ārsts īpaši norādījis uz nepieciešamību pastirpināti un profesionāli uzraudzīt savas ādas veidojumus.